Hållbarhet och kvalitet

På WOG tar vi kvalitet på största allvar. Kunden ska få sina förväntningar infriade till rätt kvalitet. Inte minst i rätt tid.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 på WOG Metall sedan ett antal år. Dagligen arbetar vi med ständiga förbättringar.

Här en film om hur vi skapar rätt kvalitet för kunden.

Vi breddar oss nu genom att lyfta hållbarhetsfrågan. WOG Metall vill ta ansvar för miljöns skull, producera på ett fortsatt hållbart sätt och vara en schyst arbetsgivare som tar ett socialt ansvar. För vår personals skull och i det samhälle som vi verkar. Vi vill flytta fram positionerna på hållbarhetsområdet genom smarta och hållbara lösningar till våra kunder.

För tillfället undersöker vi våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Hur vi ska arbeta konkret med dessa och inte minst rapportera resultaten. Målet är att under 2019 börja presentera en hållbarhetsrapport.