Tradition och utveckling

Våra bolag finns i Vaggeryds kommun i Småland; En region omtalad för entreprenörskap, driftighet, samarbete och framåtanda. Med rötterna rotade i den småländska skogen har WOG verkat i den andan sedan länge.

Faktum är att storyn om WOG börjar så långt tillbaka som 1944. Tre snickare vid namn Walter, Ovar och Gustaf brinner för att snickra och göra möbler. De bildar företag tillsammans. Genom att sammanfoga första bokstaven i sina förnamn är namnet WOG fött.

Därefter har konjunkturer kommit och gått – framgångar blandats med motgångar och bolaget har ändrat inriktning och skepnad. WOG, sedermera WOG Metall, var länge en ren möbelindustri. Långt in på 1990-talet var tillverkning av tv-bänkar företagets ryggrad.

Men, den tekniska utvecklingen drev fram att den tjocka tv:n plötsligt skulle vara platt och hängas på väggen. Inte stå på en tv-bänk. Då gick det snabbt. WOG Metall ställde om till att bli en legotillverkare – utan egna produkter – en förändring som gick snabbare än någon trott.

Detta har gått som en röd tråd genom historien för oss. Att göra sin hemläxa i form av omvärldsbevakning och vara hungrig på nya affärer och nya kundsegment.

WOG Metall omsätter cirka 35 miljoner kronor, med 25 anställda. År 2001 utökades verksamheten med bildandet av WOG Trä AB som ligger på Götafors industriområde i Vaggeryd.

Fabrikerna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och vi kan erbjuda legotillverkning i både metall och trä. Det är inte ovanligt att våra kunder beställer både metall- och träprodukter. I vår träfabrik tillverkas mycket badrums- och kontorsmöbler (förvaringslösningar), men även butiksinredning och andra komponenter.

WOG Trä omsätter cirka 75 mkr och har 38 anställda.

Även träfabriken har ställt om radikalt de senaste åren: Från att inte bara klara av större serier av samma produkt, utan även lösa special, där mått och utseende varierar från produkt till produkt. På ett effektivt sätt. Återigen framdrivet av kundens förväntningar och tidens krav.

WOG Metall och WOG Trä har samma moder i form av Götaströmsgruppen AB. Moderbolaget har fyra personer som ägare där alla är verksamma i bolagen. Det är Jaromir Stula, Kristoffer Davidsson, Jonas Ireklint och Daniel Wolbe.