Formatsågning:

Holzma HPP380, I vår formatsåg sågar vi skivor i storlek upp till 3200 x2200 mm och i tjocklekar från 0,7 mm och uppåt. Sågen är sammankopplad med en automatisk skivinmatare som effektiviserar och underlättar hanteringen av skivor. Optimeringsprogrammet möjliggör maximalt utnyttjande av materialet. Maskinen har en måttnoggrannhet på 0,2mm per meter i mått, vinkel och parallellitet.

Kantlistning:

Vi har tre kantlistmaskiner. Vår IDM Activa listar dubbelsidigt – mått mellan 240 x 240 mm och 1200 x 3200 mm samt tjocklekar mellan 8 och 50 mm. I de två andra maskinerna listar vi enkelsidigt i mått ner till 50 x 150 mm. Alla tre är fullt utrustade med bland annat spårfräsning, hörnrundning, yt- och radiesickling samt polering av kantlisten. Vår Biesse AirForce Stream A är dessutom utrustad med Air Force teknik som innebär att vi har möjlighet att kantlista produkter utan synlig fog mellan kantlist och skivan. Vi klarar alla typer av kantlister i tjocklekar mellan 0,3 och 3 mm. I de enkelsidiga maskinerna kör vi dessutom massivlist upp till 20 mm i tjocklek.

CNC:

På CNC-avdelningen finns i nuläget sju maskiner med bland annat 5-axlig bearbetning och automatisk centrumtappislagning. Med vår Nesting kan vi både fräsa och borra i skivmaterial, med hög kvalitet och effektivitet. Andra relativt nya maskiner inriktar sig framförallt på flexibel och effektiv borrning. Samtliga CNC-maskiner programmeras med hjälp av ett CAM-system i 3D.

Borrning:

Utöver flera mindre borrmaskiner har vi en  obemannad robotcell i form av maskinen Homag Drillteq V-500. Den är utrustad med en robot som matar in materialet. När materialet är färdigborrat plockar roboten av det och lägger på pall. Maskinen har mycket hög kapacitet.

Laminering:

Vår utrustning för laminering består av en bredbandsputs där vi egaliserar skivorna innan vi belägger dom, en limspridare som applicerar lim på båda sidor samtidigt, samt pressen som har en pressyta på 3000x1300mm. Här belägger vi även skivor efter kantlistning, så kallad överlaminering.

Montering

Stor del av vår produktion går genom vår moderna monteringslina. Den består av ett bansystem på cirka 100 meter. Ledorden när vi planerade linan var ”Ergonomiskt, Enkelt och Effektivt”. En ergonomiskt bra arbetsmiljö med enkla och tydliga instruktioner – det banar väg för effektivitet och att vi säkrar kvaliteten!

Linan startar med en datoriserad inläsning av vilken specifik produkt som står på tur att tillverkas. Längs banan finns därefter en mängd funktioner och arbetsstationer. Till exempel laserpekare för visualisering av beslagsmontering, beröringsfri skåpspress, vridstationer, tiltstationer, monteringsbord och balanserade vakuumlyftar för hantering av färdiga möbler.
Vi har även ett flertal monteringsstationer för slutmontering av kundanpassade produkter samt två fristående skåpspressar.

Packning:

Vi har en line för paketering av flatpackade produkter. Denna är utrustad med automatisk bandare samt en robot som palleterar de färdiga produkterna.

Ytbehandling:

Vi har även lackering i direkt anslutning till våra lokaler genom vår samarbetspartner Bäckdahls måleri. De erbjuder bl.a. våtlackering i sprutautomat eller box och UV-valslackering.