PERSONALNYTT

Andreas Oskarsson är senaste tillskottet och förstärker WOG Metall.

Sedan 1 september arbetar han med försäljning på företaget. Ledningen på WOG Metall är mycket glada över förstärkningen. Andreas Oskarsson har en bred och lång erfarenhet från metallindustrin. Rent generellt när det gäller tillverkning och legojobb, men i synnerhet inom rörbockning, som han arbetat med under 25 år på GM-Verken, varav 20 år som delägare.

Andreas får en aktiv och utåtriktad roll inom försäljningsarbetet. Hans bakgrund och kompetens gör att han har koll på hela produktionsflödet, vilket inte minst är en stor tillgång när det gäller kundsidan.