Fokus hållbarhetsfrågor på WOG

Fokus hållbarhetsfrågor på WOG

Bilden: Patrik Sundberg, konsult på miljö- och hållbarhetsområdet, lär oss mera vid veckans första workshop. Vi har sedan länge arbetat med kvalitetsfrågor enligt ISO 9001. Dessutom har vi en hållbarhetsplan, även om den varit något lösare i konturerna. Därför känns...

Nyhetsbrev Augusti

Semestern är över för denna gång och vi är redo för hösten. Välkommen till WOG Metall! Här hittar ni nyhetsbrevet för augusti.