Under 2020 har vi genomlyst verksamheten på WOG Metall och identifierat vilka av de globala miljömålen som är relevanta för metallfabrikens del. Och inte minst: Vilka vi har möjlighet  att påverka. Arbetet har landat i en hållbarhetsrapport som du från och med nu kan läsa på hemsidan under rubriken Hållbarhet och kvalitet. Hållbarhetsfrågan är given på dagordningen i vårt dagliga arbetet och även som en naturlig del i vårt kvalitetsarbete inom ISO 9001.