Bilden: Patrik Sundberg, konsult på miljö- och hållbarhetsområdet, lär oss mera vid veckans första workshop.

Vi har sedan länge arbetat med kvalitetsfrågor enligt ISO 9001. Dessutom har vi en hållbarhetsplan, även om den varit något lösare i konturerna. Därför känns det mycket spännande att vi denna vecka inlett ett arbete med att lyfta hållbarhetsfrågorna på WOG än mer. Rutinerade och kunnige Patrik Sundberg, från Sundberg Sustainability AB i Jönköping, leder arbetet med säker hand.

Vid veckans uppstart utgick vi från de 17 globala miljömålen. Diskussionen landade i vilka som är våra prioriterade områden och mål. Vi vill att hållbarhetsarbetet ska märkas i vårt värdeerbjudande till våra kunder. Internt ska det synas genom att vara en schyst och attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare. Det ska märkas att vi tar ansvar för miljö, ekonomi och olika sociala aspekter.

Dessutom hjälpte Patrik oss med en uppdatering av WOG:s verksamhetspolicy. Resultatet känns väldigt bra. Under hösten ska vi borra vidare i detta. Vi ska bland annat ta fram ett miljöaspektsregister, genomföra riskanalyser och inte minst en hållbarhetsrapport som vi löpande kommer att kommunicera här på hemsidan.